Loading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το φυσικό αέριο;

(Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΑ Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ.)

 

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και είτε συναντάται μόνο του είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου.

Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά.

Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές.

Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

 

Προμήθεια φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο υπάρχει σε μεγάλα αποθέματα που ήδη έχει διαπιστωθεί ότι επαρκούν τουλάχιστον 100 έτη σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, το Κατάρ, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Αλγερία, οι ΗΠΑ κ.ά.
Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο από 3 διαφορετικές πηγές:

 • από τη Ρωσία (μέσω Βουλγαρίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή,
 • από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (στις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων) και
 • από το 2007, από το Αζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή.

 

Ιδιότητες & Σύσταση

Η σύσταση του φυσικού αερίου διαφέρει ανάλογα με την πηγή προέλευσής του.

 • Οι προδιαγραφές του φυσικού αερίου δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
 • Μεθάνιο (CH4)Min 85%
  Αιθάνιο (C2H8)Max 8.6%
  Προπάνιο (C3H8)Max 3%
  ΒουτάνιαMax 2%
  Πεντάνια και άλλοι υδρογονάνθρακεςMax 1%
  Άζωτο (N2)Max 5%
  Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)Max 3%

   

 • Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα με σχετική πυκνότητα 0,55. Σε περίπτωση διαρροής, διαχέεται και διαφεύγει άμεσα προς την ατμόσφαιρα (σε αντίθεση με το υγραέριο που είναι βαρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαφυγής συγκεντρώνεται χαμηλά).
 • Το φυσικό αέριο είναι άοσμο, αλλά κατά τη μεταφορά του προστίθεται μια ειδική ουσία με χαρακτηριστική οσμή ώστε να ανιχνεύεται σε περίπτωση διαφυγής.
 • Τα όρια ανάφλεξης του φυσικού αερίου είναι 4,5% - 15%. Δηλαδή, η καύση δεν μπορεί να συντηρηθεί εάν η περιεκτικότητα του αέρα σε φυσικό αέριο είναι εκτός αυτών των ορίων.

 

Λόγω της σύστασής του κατά την καύση του έχει τη χαμηλότερη εκπομπή ρύπων από όλα τα συμβατικά καύσιμα. Επίσης, δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα συνεπώς δεν είναι τοξικό.

Για τα αέρια έχει οριστεί μια κατάσταση αναφοράς που καλείται “κανονική” κατάσταση (και στην οποία ανάγονται οι όγκοι τους) και η οποία είναι 0 0C για τη θερμοκρασία και 1,01325 bar για την πίεση. Ο όγκος ενός κυβικού μέτρου αερίου σε κανονική κατάσταση αποτελεί ένα “κανονικό κυβικό μέτρο” αερίου (1Nm3).

 

Θερμογόνος Δύναμη

Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) ορίζεται η ενέργεια που εκλύεται κατά την καύση 1 Nm3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση.

 • Η τιμή της ΑΘΔ δεν είναι σταθερή καθώς εξαρτάται από τη σύσταση του φυσικού αερίου και υπολογίζεται κάθε μήνα από τη ΔΕΠΑ σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου. Μια μέση τιμή ΑΘΔ είναι 11,5 kWh/Nm3
 • Αντίστοιχα ως Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΚΘΔ) ορίζεται η ενέργεια που εκλύεται κατά την καύση 1 Nm3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση δηλαδή σε μορφή υδρατμών (οπότε έχει απορροφήσει ενέργεια) και είναι χαμηλότερη περίπου 10% από τη ΑΘΔ. Μια μέση τιμή ΚΘΔ είναι 10,4 kWh/Nm3.

 

!!! Σημαντικό: Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε την σχετική εξοικονόμηση θεωρείστε ότι το φ/α έχει θερμογόνο δύναμη ανά Nm3 περίπου ίση με το 1lit πετρέλαιο θέρμανσης 

Τι είναι η ΕΔΑ, η ΕΠΑ, η ΔΕΠΑ, κλπ;
(Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΑ Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ.)

 

• Τι είναι η ΔΕΠΑ;
Είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου η οποία εισάγει το ΦΑ στην Ελλάδα.
Η ΔΕΠΑ σήμερα έχει στην ευθύνη της την πώληση φυσικού αερίου στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και την εξυπηρέτηση μεγάλων, κυρίως βιομηχανικών, καταναλωτών με ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκ. κυβικών μέτρων.

 

• Ποιά είναι η μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ;
Στη ΔΕΠΑ συμμετέχουν κατά 65% το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & κατά 35% τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

 

• Τι ήταν η ΔΕΦΑ;
Η ΔΕΦΑ ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών υπεύθυνη από το 1857 για τη διανομή Φωταερίου (από το 1939 είχε περιέρθει στο Δήμο Αθηνών). Το Φωταέριο παραγόταν αρχικά από κάρβουνο σε εργοστάσιο στο Γκάζι και από το 1985 από νάφθα στα διϋλιστήρια Ασπροπύργου.
Όταν δημιουργήθηκε η ΔΕΠΑ απορρόφησε την ΔΕΦΑ και το προσωπικό της το οποίο πέρασε στην ΕΔΑ (θυγατρική της ΔΕΠΑ). Σήμερα το προσωπικό αυτό με όλη την πολύτιμη εμπειρία του εργάζεται στην ΕΠΑ Αττικής.

 

• Τι είναι η ΕΔΑ;
Η ΕΔΑ είναι η Εταιρία Διανομής Αερίου (100% θυγατρική της ΔΕΠΑ) στην οποία πέρασε το προσωπικό της ΔΕΦΑ. Το κατασκευασμένο δίκτυο και οι παροχετευτικοί αγωγοί φυσικού αερίου μεταβιβάζονται από την ΕΠΑ Αττικής στην ΕΔΑ.

 

• Ποιες είναι η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και η ΕΠΑ Θεσσαλίας;
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και η ΕΠΑ Θεσσαλίας είναι υπεύθυνες για τη διανομή φυσικού αερίου στις αντίστοιχες περιοχές. Στις δύο αυτές ΕΠΑ η ΕΔΑ είναι κύριος μέτοχος με 51% ενώ ο ιδιώτης επενδυτής είναι η ENI S.p.A. 

Γιατί συμφέρει η χρήση φυσικού αερίου;
(Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΑ Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ.)

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στο χρήστη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

Οικονομία
Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και τη καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου για οικιακή και επαγγελματική χρήση προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο κλπ.).

 

Ευκολία στη χρήση
Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεστε κάθε στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή σας ζωή (πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή).

 

Καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου
Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου.
Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση

Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως στις περιπτώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, ενώ πληρώνετε πάντα μόνο όσο έχετε καταναλώσει και μετά την κατανάλωσή του.

 

Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών
Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής. 

Είναι ασφαλής η χρήση φυσικού αερίου;
(Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΑ Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ.)

 

Ασφάλεια από τη φύση του!

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα.

Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

 

Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις

Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου.

 

Ο κανονισμός εσωτερικής εγκατάστασης που εφαρμόζει η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη.

Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής.

 

Ασφάλεια από τις συσκευές

Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

 

!!! Σημαντικό: Η AEGEAN φυσικό αέριο είναι Εξουσιοδοτημένος Εμπορικός Συνεργάτης και Αδειοδοτημένος Εγκαταστάτης της ΕΠΑ Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ. Η ομάδα των μηχανικών μας μπορεί να σας εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής του έργου σύνδεσης με την μέγιστη απόλυτη ασφάλεια. 

Πότε και που συμφέρουν οι αντλίες θερμότητας?

Η περισσότερο αντικειμενική απάντηση θα μπορούσε να είναι η παρακάτω δημοσίευση της Greenpeace: Πηγή: http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/blog_takis_grigoriou/antlia-thermotitas/blog/47291/

Σημειώστε ότι από την ημερομηνία της δημοσίευσης (8/9/2013), το οικιακό τιμολόγιο της κιλοβατώρας έχει αυξηθεί από 15%-25% ανάλογα με την κλίμακα κατανάλωσης.

Τελικά οι αντλίες θερμότητες είναι κατάλληλες και μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση σε μεγάλες οικίες (πάνω από 140τμ) ή επαγγελματικούς χώρους με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς την θέρμανση) όχι μικρότερη από 500kWh/μήνα ή 2000kWh/τετράμηνο)

Τελικά ποια μέθοδος θέρμανσης συμφέρει?

Η φθηνότερη λύση!
Συγκρίση άλλων μεθόδων θέρμανσης με το πετρέλαιο

Σύγκριση κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μια σύγκριση διαφόρων συστημάτων για την παραγωγή θέρμανσης για μια οικία 100- 130τμ.

Το συγκριτικό κόστους λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης έχει γίνει βάση των δεδομένων της μελέτης που διεξήγαγε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 2013, αλλά έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (Ιούλιος 2015). Στο παρακάτω διάγραμμα συγκρίνονται τα κόστη λειτουργίας των διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης ώστε να πάρουμε μια κιλοβατώρα θέρμανσης

 

Σύστημα ΘέρμανσηςΒαθμός Απόδοσης Συστήματος ΘέρμανσηςΚόστος Αγοράς Καυσίμου ή Ηλεκ. Ενέργειας (€/μονάδα) Κόστος Παραγώμενης Θερμικής Ενέργειας (€/kWh)
Αντλία θερμότητας Ζώνη Β30,272 €*0,091 €
Λέβητας Φ/Α Συμπύκνωσης0,980,061 € 0,062 €
Λέβητας Φ/Α0,870,061 € 0,070 €
Κλιματιστικό Inverter30,272 €*0,091 €
Συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις10,221 €*0,221 €
Λέβητας Πετρελαίου0,870,950 € 0,110 €

 

*Έχει υπολογιστεί η συνολική επιβάρυνση στην κατανάλωση ηλεκ. ρεύματος από την αλλαγή κλίμακας που θα επιφέρει η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, για οικιακό τιμολόγιο Γ1 όπως ισχύει τον Ιουλ 2015.

Σύγκριση κόστους θέρμανσης φυσικού αερίου και συσκευών ηλεκτρικού ρεύματος με το πετρέλαιο.

Στον παρακάτω πίνακα δείτε μια σύγκριση διαφόρων συστημάτων για την παραγωγή θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο για μια οικία 100-130τμ.

Το συγκριτικό κόστους λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης έχει γίνει βάση των δεδομένων της μελέτης που διεξήγαγε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 2013, αλλά έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (Ιούλιος 2015). Στο παρακάτω διάγραμμα συγκρίνονται τα κόστη λειτουργίας των διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης ώστε να πάρουμε μια κιλοβατώρα θέρμανσης

Βλέπουμε πως η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτρικά καλοριφέρ, ηλεκτρικές θερμάστρες (συσκευές με ηλεκτρικές αντιστάσεις) μας κοστίζει δύο φορές όσο το πετρέλαιο .

Το φυσικό αέριο είναι από 37% - 45% φθηνότερο σε σύγκριση με την χρήση πετρελαίου (μέγιστη εξοικονόμηση με χρήση λέβητα συμπύκνωσης φ/α)

Η χρήση αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών inverter δεν είναι τελικά η φθηνότερη λύση για μικρές οικίες και διαμερίσματα με συνήθη κατανάλωση ρεύματος μέχρι 2000kWh/4μηνία, γιατί η χρήση τους για θέρμανση ανεβάζει την κλίμακα κοστολόγησης της κιλοβατώρας στο μέγιστο για το σύνολο της κατανάλωσης.