Loading

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

«Εξοικονόμηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Με τον όρο Ενεργειακές λύσεις εννοούμε τις τεχνικές εκείνες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή ανακαίνισης των κτιρίων τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του.
Λύσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων. Ειδικά η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί κεντρικό στόχο των χωρών σε παγκόσμια κλίματα και είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση των ενεργειακών πόρων πραγματοποιείται από τα κτίρια.

Ποιες είναι όμως αυτές οι τεχνικές λύσεις για την μείωση του Ενεργειακού Κόστους;

Είναι εκείνες οι λύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με την εφαρμογή θερμομονώσεων, εξωτερικά & εσωτερικά των κτιρίων, επίσης τεχνικές λύσεις που αφορούν την χρήση πηγών θερμότητας, τον έλεγχο της θερμικής τους απόδοσης, τον έλεγχο της θερμότητας στον χώρο,  την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την σκίαση, τον αερισμό, τον έλεγχο του φωτισμού και γενικά μελέτες που στοχεύουν στην βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

 

 

 

Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης

Η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν περίπου το 50% του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού ενέργειας. Μια αντλία θερμότητας μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης έως και 50%. Η εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης μειώνεται μεταξύ του μισού και του ενός τρίτου αυτού που θα πληρώνατε για να ζεστάνετε το σπίτι σας οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Βιομηχανικές μελέτες δείχνουν ότι μια αντλία θερμότητας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 30% στο κόστος ενέργειας για μια τετραμελή οικογένεια κατά τη διάρκεια μόνο μιας περιόδου θέρμανσης. Οι Αντλίες θερμότητας με υψηλή βαθμολογία SCOP το καταφέρνουν αυτό.  Το SCOP είναι ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της συσκευής σε θέρμανση, που ορίζεται σαν ο λόγος της συνολικής ετήσιας ανάγκης σε θέρμανση προς την συνολική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται σε θέρμανση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μονάδα. Εξοικονομήστε επίσης κόστος ψύξης. Ο δείκτης SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) είναι η συνολική απόδοση της αντλίας θερμότητας κατά την περίοδο ψύξης διαιρούμενη με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει. Όσο υψηλότερο είναι το SEER, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτική είναι η μονάδα. Οι αντλίες θερμότητας έχουν SCOP από 8 έως 13. Οι αριθμοί SEER πηγαίνουν από 13 έως 27,5. Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, θα χρησιμοποιείτε τον δροσισμό περισσότερο από τη θέρμανση κατά την διάρκεια του έτους. Επομένως, φροντίστε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο SEER. Μπορείτε να κάνετε την ενεργειακή απόδοση εύκολη ανεξάρτητα από την εποχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ/Β συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι:

– Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ. σε επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.

– Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.

– Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).

– Είναι συστήματα, που μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος.

– Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

– Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδενικές.

– Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας.

– Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα ίναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Οι έξυπνες πηγές θέρμανσης λειτουργούν διαδραστικά. Μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες από και προς τον χρήστη, να επικοινωνούν με άλλες συσκευές στο σπίτι και ακόμη και με τον έξω κόσμο, όπως εγκαταστάτες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ενέργειας. Χάρη στην ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας, μια έξυπνη πηγή θέρμανσης σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τη θέρμανση του κτιρίου ή του σπιτιού σας στις ανάγκες σας και ακόμη και να την ελέγχετε από απόσταση. Για παράδειγμα, επιτρέποντάς σας να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, στη διαδρομή προς το σπίτι σας, ώστε  να είναι ήδη άνετο και ζεστό τη στιγμή που θα φτάσετε. Τα έξυπνα συστήματα θέρμανσης επιτρέπουν επίσης τη λεγόμενη «απομακρυσμένη παρακολούθηση συσκευών» που επιτρέπουν στον εγκαταστάτη ή την εταιρεία σέρβις σας να παρέχει έγκαιρη και προληπτική συντήρηση στους τελικούς χρήστες, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν αδιάλειπτη άνεση θέρμανσης στα σπίτια τους.

Η έξυπνη θέρμανση, ωφελεί το περιβάλλον. Τα έξυπνα χειριστήρια συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόδοσης ενός συστήματος θέρμανσης, δημιουργώντας υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά τα συστήματα βοηθούν επίσης στην ενσωμάτωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το δίκτυο, για παράδειγμα ορίζοντας τις προτιμήσεις σας ώστε να δίνετε προτεραιότητα στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι πιο άφθονη. Αυτό επιτυγχάνεται πιο εύκολα με συσκευές όπως υβριδικές αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας και δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού. Με όλες αυτές τις συσκευές, είναι δυνατό να προβλεφθεί ή να καθυστερήσει η ώρα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.

Η έξυπνη θέρμανση θα είναι αναπόσπαστο μέρος της επανάστασης των «έξυπνων κατοικιών». Οι πολλές διαφορετικές συσκευές μέσα σε ένα κτίριο (π.χ. συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εξαερισμός, ψυγεία, ηλεκτρικά οχήματα), θα μπορούν να συντονίζουν τη λειτουργία τους, βελτιστοποιώντας την άνεση και φέρνοντας κέρδη ενεργειακής απόδοσης για τους καταναλωτές. Πάρτε τον έλεγχο της άνεσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε κόστος ενέργειας με μια σειρά από θερμοστάτες Honeywell Home ή Perry . Από έξυπνους θερμοστάτες WiFi με αισθητήρες χώρου και έλεγχο ύγρανσης, έως προγραμματιζόμενους και μη προγραμματιζόμενους θερμοστάτες, τα προϊόντα Honeywell Home και Perry  καλύπτουν ποικίλες ανάγκες.